Onze Blog

woensdag, 04 april 2018 13:04

Coaching! - deel 1 Aanbevolen

In de volgende vier blogs gaan we het hebben over ´Coaching´. Je volgt geen uitgebreide cursus of training, maar krijgt een overzicht van coachingsvaardigheden (deel 1), het coachingstraject (deel 2), de modellen (deel 3 en 4). Je kunt ieder blog apart lezen. Samen vormen zij wel een geheel met leerzame Tips, VideoTips en LiiteratuurTips. Na afloop kun je nagaan of jij dé coach bent waaraan jouw omgeving behoefte heeft. De Werkplaats van de Persoonlijke Communicatie is een goed praktisch vervolg op deze blogs.

Competenties van de coach
In dit blog gaan we in op de competenties van de coach. Vooropgesteld: je bent straks na lezing van deze en nog drie blogs nog lang geen coach. Het vraagt om een assessment om na te gaan of jij uiteindelijk als coach aan de slag kan. Je moet bij voorbeeld onbevooroordeeld kunnen luisteren. Ga er maar aan staan! Dat vraagt bewustwording, oefening en reflectie. Je leest naast de theorie weer ZevenTips, LiteratuurTip en VideoTip. Mail jouw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. a.u.b.

Het aangaan van een goede, professionele relatie waarbij integriteit, discretie en empathie een belangijk ingrediënt zijn is, is wat mij betreft dé kerncompetentie van de coach. Het is daarbij goed als de coach charisma heeft, de uitstraling van een coach, die vertrouwen wekt en deskundigheid heeft. Hierbij speelt de communicatieve vaardigheid een grote rol: onbevooroordeeld luisteren (innerlijke stem kunnen uitschakelen), actief luisteren, effectief vragen kunnen stellen is belangrijk. Alles staat ten dienste van het werken aan meer en beter inzicht in gedrag en de situatie, waarin het gedrag van de coachee (degene, die samenwerkt met de coach) zich voordoet. Uiteraard speelt de coachee in die situatie een centrale rol. Het is helemaal compleet als we inzichten kunnen omzetten in adequate acties, in planmatig handelen, in vooruitgang voor de coachee. De coach heeft een visie op de samenwerking met de coachee, vormt zich een beeld van het model dat het best kan worden ingezet, is sensitief voor stemmingen, gedragingen en lichaamstaal. Er wordt feedback en feedforward gegeven. 
Het is fantastisch als de coachee zélf die reflectie doet en zich bewust is wat vooraf ging aan die feedback en wat daar op kan volgen.(Actief leren)

Trefwoorden bij 'Coaching': Gelijkwaardigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, resultaatgericht, zorgvuldig, afstemmen van verwachtingen, structuur in gesprek - GROW coachingmodel.
who 2985525 1920 2
Vragen, vragen en nog eens vragen! De coach schat het juiste moment in om de goede vraag te stellen!
Open vragen: Wie? Wat? Waar? Hoe? Wanneer? Waarom? Waarmee?

Gesloten vragen: Keuze uit één of twee antwoorden
Suggestieve vragen: Zegt u nu dat....?
Controlevragen: Begrijp ik het goed, dat u.....?
Isolatievragen: Als ik direct bel, kan ik dan...?
Tegenvragen: Waarmee denkt u dat doel te bereiken?

Actief luisteren
Wat is eigenlijk actief luisteren? Het is heel makkelijk te omschrijven, echter des te moeilijker het toe te passen. Je bent gericht op afstemming met de ander. Je stelt je de volgende vragen: Begrijp ik hem of haar goed? Voel ik hem of haar goed aan? Je probeert geheel blanco te zijn, alleen te luisteren. Dat betekent, dat je jouw innerlijke stem (het aapje op de schouder) uitschakelt. Je vindt er gewoonweg niets van. Je bent geheel en al oor.

GROW coaching model
Een gesprek voeren kan het best via een bepaalde structuur: het GROW model.


1. GOAL: Welke zijn de doelen, die we op korte en middellange termijn stellen? We beschrijven de doelen SMART; specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. bv. 
2. REALITY: Welke factoren in persoon, omgeving en middelen spelen een belangrijke belemmerende en stimulerende rol?
3. OPTIONS: Welke bijdragen kunnen we leveren aan de oplossing van het probleem, het dilemma? Welke antwoord kunnen we hebben op de coachingsvraag?
4. WRAP-UP: Welke acties gaan we ondernemen, in welke volgorde, welke beren zien we op de weg en hoe gaan we die uit de weg? Wanneer hebben we de doelen behaald?

Feedback en feedforward
Bij feedback geef je de ander aan wat je concreet hebt gezien, gehoord (1). Daarna geef je aan wat dat alles met jou gedaan heeft (2) gevolgd door een wens, een behoefte (3). Tenslotte geef je de ander de ruimte om te reageren en ontstaat er een gesprek (4). Bij feedforward geef je aan welk gedrag je graag ziet in de toekomst. Dat kan nieuw gedrag zijn, liever nog bestaand gewenst gedrag. Natuurlijk geef je dan ook aan waarom je dat gedrag graag ziet.
Feedforward geeft aanwijzingen voor gewenst gedrag in de toekomst en komt daarom milder over.

Samenvatting:
Je bent nu globaal bekend met het profiel van de coach. Je bent op de hoogte van de soorten vragen, die een coach kan inzetten tijdens een coachingsgesprek én je kent de structuur van dat gesprek. In het volgende blog gaan we in op het coachingstraject.

ZevenTips:
1. Wees niet te snel van mening, dat jij de geschikte coach bent! Overschat jezelf, de situatie, de verstandhouding en de tijd niet!
2. Geen gelijkwaardigheid in de relatie, dan geen coach zijn.
3. Isoleer de coachee en de coach van de opdrachtgevende. Er kan belangenverstengeling voordoen. (Blog 2 - Het coachingstraject)
4. Laat aan de coachee of anderen weet hebben van het coachingstraject.
5. Houd een logboek bij. Overleg wat wordt genoteerd en waarom.
6. Stop 'coaching' als er geen verbinding (meer) is.
7. Let op hoe de ander complimenten aanneemt. Is het een cadeautje of kan een ander beter het compliment krijgen?

 LiteratuurTip: Groot Coachingsmodellenboek - Hanno Meyer c.s. - Van Duuren Management - ISBN 9 789089 650832

VideoTip: https://youtu.be/ab0OQH4ttqo

DATJOCHVANPO DENKT MEE OVER UW COMMUNICATIE

OVER DATJOCH

Ik deel als DATJOCHVANPO graag mijn drives, kennis, jarenlange ervaring met (toekomstig) leidinggevenden in de kinderopvang en het primair onderwijs.

HET IS LEKKER WERKEN

...als de bijeenkomsten actief, intensief, leerzaam en doelgericht zijn. We delen kennis, ervaring, proberen uit, geven feedforward, sparren, doen aan intervisie en gaan steeds na of er goede aansluiting is bij de praktijk.

CONTACT MET DATJOCH

Klarinetstraat 23
6922JW Duiven

E-mail info@datjochvanpo.nl

Mobiel +31 6 5159 6838

KvK - nummer 7785 6023
JUMP TO TOP